Ga door naar hoofdcontent
BlogsExploitatie, inhoud en ethiek. Gaat dat samen?

Exploitatie, inhoud en ethiek. Gaat dat samen?

Maandag 23 mei 2022Afbeelding Exploitatie, inhoud en ethiek. Gaat dat samen?

Als ledenorganisatie wil je je inkomstenstroom maximaliseren door je verdienmodellen te verbeteren. Je wilt graag meer adverteerders en abonnees voor je magazine, meer sponsoren voor je vereniging en aanvullend daarop ook nog nieuwe inkomstenbronnen ontwikkelen. Maar onvermijdelijk stuit je daarbij op inhoudelijke en ethische grenzen.

Want er zijn marktpartijen die je niet in verband wilt brengen met je ledenorganisatie, ook al zouden ze er een flinke prijs voor willen betalen. En er zijn producten die je niet wilt tonen, omdat ze oneigenlijke claims communiceren of geen bewezen kwaliteit of werking aan kunnen tonen. Verder geldt in bepaalde werkvelden – zoals de medische wereld – strenge wetgeving, waaraan marktpartijen en ledenorganisaties zich moeten houden.

Voor de marktpartijen die je wel toelaat als adverteerder of sponsor geldt natuurlijk dat je niet op al hun wensen of eisen in kunt gaan. Als ledenorganisatie bepaal je zelf welke uitingen op welke plek gepast zijn. Zo is een inhoudelijk gevoelige omgeving in je magazine of op je website misschien niet de juiste plek voor een advertentie, of niet voor een bepaald soort advertentie. En zo sta je branded content misschien wel toe in delen van je magazine, maar niet op je verenigingswebsite.

Inhoudelijke en ethische grenzen in beeld brengen

Performis helpt de beroeps-, branche- en patiëntenverenigingen waarvoor we werken om de inhoudelijke en ethische grenzen voor adverteerders en sponsoren scherp in beeld te brengen. En om deze grenzen om te zetten in heldere spelregels en overzichtelijke ethische richtlijnen. We bepalen samen op welke plek bepaalde uitingen passend zijn. Wij adviseren, maar je hebt als organisatie altijd zelf het laatste woord.

Door zorgvuldig inhoudelijke en ethische grenzen te stellen en deze tijdens het wervingsproces goed te bewaken, zorgen we samen met je vereniging dat er geen conflicten ontstaan tussen commercie, inhoud en ethiek. Zo voorkomen we ontevredenheid bij leden en andere stakeholders.  Vooraf zorgen voor duidelijke spelregels en richtlijnen, dan onvrede moeten repareren achteraf.