Ga door naar hoofdcontent
InformatieAdvertising & Branded content

Advertising & Branded content

Bij veel printmagazines staat de advertentieomzet al jaren onder druk. Performis zorgt ervoor dat je advertentieomzet (weer) groeit. Dat doen we door het print-advertentiemodel te optimaliseren en het aan te vullen met nieuwe online verdienmodellen.

Print-advertising optimaliseren

Wij slagen er vrijwel altijd in om bij nieuwe klanten de advertentieomzet in het print-magazine te vergroten. Dit heeft te maken met onze 100/100-aanpak, in combinatie met creatieve advertentiemodellen.

De 100/100-aanpak houdt eenvoudigweg in dat we, vaak samen met de klant, de gehele markt in kaart brengen. Vervolgens benaderen we systematisch alle adverteerders, van groot naar klein en van bestaand naar oud.

Dat klinkt misschien niet spectaculair, maar het effect is dat wel. Vrijwel alle advertentie-acquisitiebureaus werken volgens het 20/80-model. In 20% van de tijd realiseren ze 80% van de omzetpotentie in de markt. De aanvullende 20% omzet kost onevenredig veel tijd en blijft liggen. Dat is precies de ruimte die wij wel benutten. Met omzetgroei als resultaat.

Daarnaast ontwikkelen we in samenspraak nieuwe advertentiemodellen voor je blad. We upgraden bijvoorbeeld adverteerders naar sponsoren van je magazine. Of we ontwikkelen samen specials of themanummers die je magazine inhoudelijk versterken en daarnaast een mooie kapstok vormen voor advertising.

Branded Content

Adverteerders hebben steeds vaker de behoefte om zich langs de weg van de inhoud te presenteren aan hun doelgroep. Ze gebruiken daarvoor graag redactioneel ogende contentvormen, zoals artikelen, video’s en columns of blogs en hebben daar flinke budgetten voor beschikbaar.

Branded content is commercieel aantrekkelijk als verdienmodel, maar is zeker niet in elke vorm voor elk magazine geschikt. Wij onderzoeken samen wat er wel en niet kan binnen de ethische uitgangspunten van je organisatie. Performis is terughoudend in de toepassing van deze advertising-vorm, omdat het overschrijden van de geschreven en ongeschreven normen van leden en lezers nu eenmaal nooit tot een goede uitkomst leidt. Niet voor de vereniging, niet voor het magazine en niet voor ons als mediapartner.

Wil je branded content op een gepaste manier toestaan in je magazine, dan helpen wij je desgewenst met het opstellen van strakke spelregels/ethische richtlijnen.

Online verdienmodellen

Adverteerdersbudgetten verschuiven steeds meer naar digitale vormen van advertising. Daarom kijken we graag samen of er mogelijkheden zijn om je digitale verdienmodellen uit te bouwen binnen je bestaande media- en communicatiemiddelen. Denk hierbij aan vormen van advertising op websites, in nieuwsbrieven en op social media.

Uiteraard gaan ook hier de inhoud en de ethiek vooraf aan het geld. Wij geloven dat alleen advertisingvormen die goed landen bij leden en lezers – omdat ze ethisch en gevoelsmatig als passend worden ervaren – moeten worden aangeboden aan de markt.

Om extra inkomsten te realiseren, maar ook om leden extra functionaliteit te bieden, ontwikkelen we graag samen met jou online concepten waarin we inhoud en verdienmodel combineren. Denk daarbij aan een Vraag & Aanbod-omgeving, waarop een diversiteit aan producten, diensten en opleidingen maar bijvoorbeeld ook vacatures kan worden gepresenteerd. Al dan niet met doorplaatsing in print.