Ga door naar hoofdcontent
InformatieAdvertising & Branded Content

Advertising & Branded Content

Bij veel print-magazines ligt de advertentieomzet al jaren onder de druk. Performis zorgt er voor dat je advertentieomzet (weer) groeit. Dat doen we door het print-advertentiemodel te optimaliseren en het aan te  vullen met nieuwe online verdienmodellen.

Print-advertising optimaliseren

Wij slagen er vrijwel altijd in om bij nieuwe klanten de advertentieomzet in het print-magazine te vergroten. Dit heeft te maken met onze 100/100 aanpak in combinatie met creatieve advertentiemodellen.

De 100/100 aanpak houdt eenvoudigweg in dat we, vaak samen, de gehele markt in kaart brengen. Vervolgens benaderen we systematisch alle adverteerders van groot naar klein en van bestaand naar oud.

Dat klinkt misschien niet spectaculair maar dat is het wel. Vrijwel alle advertentie-acquisitiebureaus werken volgens het 20/80 model. In 20% van de tijd realiseren ze 80% van de omzetpotentie in de markt. De aanvullende 20% omzet kost onevenredig veel tijd en blijft liggen. Dat is precies de ruimte die wij wel benutten. Met omzetgroei als resultaat.

Daarnaast ontwikkelen we in samenspraak nieuwe advertentiemodellen voor je blad. We upgraden bijvoorbeeld adverteerders naar sponsoren van je magazine. Of we ontwikkelen samen specials of themanummers die je magazine inhoudelijk versterken en tevens een mooie kapstok vormen voor advertising.

Branded Content

Adverteerders hebben steeds vaker de behoefte om zich langs de weg van de inhoud te presenteren aan hun doelgroep. Ze gebruiken daarvoor graag redactioneel ogende contentvormen zoals artikelen, video’s en columns of blogs en hebben daar flinke budgetten voor beschikbaar.

Branded content is commercieel aantrekkelijk als verdienmodel maar is zeker niet in elke vorm voor elk magazine geschikt. Wij onderzoeken samen wat er wel en niet kan binnen jullie ethische uitgangspunten. Wij zijn terughoudend in de toepassing van deze advertising-vorm omdat het overschrijden van de geschreven en ongeschreven normen van leden en lezers nu eenmaal nooit tot een goede uitkomst leidt. Niet voor de vereniging, niet voor het magazine en niet voor ons als mediapartner.

Wilt je branded graag op een gepaste manier toestaan in je magazine, dan helpen wij je desgewenst met het opstellen van strakke spelregels/ethische richtlijnen.

Online verdienmodellen

Adverteerdersbudgetten verschuiven steeds meer naar digitale vormen van advertising. Daarom kijken we graag samen of er mogelijkheden zijn om je digitale verdienmodellen uit te bouwen binnen je bestaande media- en communicatiemiddelen. Denk hierbij aan vormen van advertising op websites, in nieuwsbrieven en op social media.

Uiteraard gaat hier ook de inhoud en de ethiek vooraf aan het geld. Wij geloven dat alleen advertisingvormen die goed landen bij leden en lezers omdat ze ethisch en gevoelsmatig als passend worden ervaren aangeboden moeten worden aan de markt.

Om extra inkomsten te realiseren, maar ook om leden extra functionaliteit te bieden ontwikkelen we graag samen met u online concepten waarin we inhoud en verdienmodel combineren. Denk daarbij aan een Carrièreplein waar we uw leden een compleet overzicht geven van opleidingen, cursussen, congressen en vacatures. En waar ook e-learnings kunnen worden aangeboden. Of aan een Marktplein waar leveranciers zichzelf en hun producten en diensten kunnen presenteren.