Ga door naar hoofdcontent
InformatieDigitaliseren

Digitaliseren

Performis heeft alles in huis om je magazine succesvol te digitaliseren. Op basis van onze Hello Members cloudsoftware richten we snel elk denkbaar mediaplatform voor je organisatie in. Je kunt je print-magazine combineren met een magazinewebsite, of kiezen voor volledig online publiceren.

Wij denken met je mee over het digitale publishingmodel, de contentstrategie en over de inpassing van je online medium in de middelenmix van je vereniging.

Verder adviseren we je graag over de organisatorische consequenties van het ‘digitaal gaan’.

Tot slot zorgen we dankzij onze innovatieve online verdienmodellen voor behoud en groei van je inkomsten uit advertising. Wil je alles weten over onze online mogelijkheden?