Ga door naar hoofdcontent
InformatieExploiteren

Exploiteren

Performis zorgt voor groei van inkomsten uit de exploitatie van je magazine. We optimaliseren de omzet uit advertenties en abonnementen van je magazine in combinatie met toekomstgerichte online verdienmodellen.

Werkwijze advertentieverkoop

Onder advertentieverkoop verstaan wij de verkoop van commerciële ruimte in je print- of digitale media in alle vormen zoals advertenties, banners, inserts, branded content en commercials.

 • Wij verzorgen advertentieverkoop op basis van exclusiviteit en no cure no pay op commissiebasis. Het commissiepercentage wordt vast gelegd in de overeenkomst. Wij berekenen alleen commissie over gefactureerde en geinde plaatsingskosten.
 • Wij stellen een mediakaart op met informatie en tarieven voor adverteerders. We plaatsen deze informatie tevens op onze website. Jullie plaatsen op je website een verwijzing voor adverteerders naar onze website.
 • Wij regelen dat de adverteerder plaatsingsmaterialen aanlevert. Eventuele kosten voor realisatie van plaatsingsmateriaal berekenen wij door aan de adverteerder.
 • Eventuele meerkosten behorende bij het verwerken en distribueren van inserts worden door opdrachtnemer in rekening gebracht aan betreffende adverteerder.
 • Wij verzorgen de facturatie en inning van de advertentie-orders.
  • Wij berekenen alleen commissie als een factuur door de adverteerder is betaald.
  • Wij dragen advertentiegelden af over de voldane facturen.
  • Je kunt niet inbare vorderingen niet op ons verhalen. Wij hebben uiteraard dan ook geen recht op commissie.
 • Advertenties (in de breedste zin) waarvan wij redelijkerwijs  kunnen vermoeden dat deze in vorm of inhoud strijdig zijn met je ethische codes, uitgangspunten en doelen leggen wij altijd ter beoordeling aan je voor. Als je besluit dat de uiting niet geplaatst mag worden, accepteren wij deze keuze altijd. Je bent ons over deze order ook geen commissie verschuldigd.
 • Wij verrichten advertentieverkoop op basis van ‘best effort’. Wij spannen ons in om voor je organisatie een goed exploitatie resultaat te behalen en geven je inzicht in onze werkwijze en onderbouwing voor onze aanpak en de resultaten. Wij spreken geen harde omzettargets af met je of andere klanten. De reden is dat dit kan kleiden tot voet-tussen-de-deur-verkoop om targets te halen en daar zijn jullie organisatie, de adverteerder(s) en wij niet mee gediend.

Werkwijze abonnementenbeheer

Wij kunnen het beheer van je abonnementenportefeuille voor je verzorgen. Als volgt:

 • Wij voeren je abonneebestand in ons digitale abonnementensysteem.
 • Vanaf dan zijn wij het eerste aanspreekpunt voor je abonnees.
 • Wij verzorgen alle werkzaamheden voorkomend uit aanwas en verval op de portefeuille.
 • Wij verzorgen de facturatie en inning bij voorkeur op naam van jullie organisatie en met gebruik van (indien van toepassing) je btw-nummer.
  • Wij dragen de abonnementsgelden na sluiting van het boekjaar en vóór 1 april van het opvolgende jaar af.
  • Je kunt niet inbare vorderingen niet op ons verhalen.
 • De vergoeding voor abonnementenbeheer is een percentage van de geïnde abonnementenomzet. Dit percentage is vastgelegd in de overeenkomst.