Ga door naar hoofdcontent
InformatieNederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek

Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (NTVD) is gericht op alle professionals die zich bezighouden met voeding en diëtetiek. Het magazine wordt gelezen door vrijwel de gehele beroepsgroep.

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek verschijnt vijf keer per jaar. Alle artikelen zijn ook online te lezen.

NTVD heeft een bladformule waarin voeding en diëtetiek over de volle breedte de ruimte krijgen. Daardoor worden alle professionals in het vakgebied bediend. De onafhankelijke en kritische redactie staat garant voor praktijkgerichte informatie die objectief wordt gepresenteerd. Wetenschappelijke bevindingen vormen daarbij nadrukkelijk het uitgangspunt. Door de eigentijdse en uitnodigende opzet van het magazine wordt de vertaalslag van wetenschap naar praktijk op een toegankelijke en plezierige manier gemaakt.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten de uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek en ontwikkelde de verenigingswebsite van NVD, met daarbinnen een omgeving voor de content van het magazine.