Ga door naar hoofdcontent
InformatieRevalidatie Magazine

Revalidatie Magazine

Revalidatie Magazine is een digitale uitgave van Revalidatie Nederland en richt zich op  zorgverzekeraars, NZa, ministeries, politici, branche/beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen enerzijds  en op directie, management, medewerkers, patiënten en mantelzorgers in de revalidatiesector anderzijds.

Er worden vier thema’s uitgewerkt in artikelen en rubrieken:

  • Behandelingen: in de medisch specialistische revalidatie.
  • Effect: wat levert medisch specialistische revalidatie op?
  • Innovatie: nieuwe ontwikkelingen, behandelmethoden, hulpmiddelen en onderzoek.
  • Organisatie: organisatorische aspecten van de medisch specialistische revalidatie.

Revalidatie Magazine verschijnt 1x per jaar als print uitgave en wordt verspreid onder de leden van Revalidatie Nederland.

Performis verzorgt als uitgeefpartner van Revalidatie Nederland de jaaruitgave van Revalidatie Magazine en ontwikkelde de magazine-website.

Revalidatie Nederland