Ga door naar hoofdcontent
InformatieUitgeven

Uitgeven

Performis is de ideale partner voor het uitgeven van je magazine. Wij hebben alle disciplines in huis om je magazine succesvol te realiseren, digitaliseren en exploiteren.
Wij zijn daarmee de ideale partner voor het uitgeven van je magazine.

Wij werken met je samen op basis van partnership. Jij brengt je expertise in en wij de onze.
Afhankelijk van je behoefte(n), ondersteunen wij je op onderdelen van het uitgeeftraject, of geven we je magazine full-service uit.

Samen met de professionals binnen je organisatie, ontwikkelen we een toekomstbestendig magazine met een actuele formule: een optimale combinatie van print en digitaal, én betere financiële prestaties.

Samenwerken met Performis betekent dat:

 • je zelf eigenaar en uitgever blijft van je titel.
 • wij voor je organisatie de uitgeefactiviteiten verrichten zoals beschreven in de overeenkomst.
 • als wij voor jou de advertentieverkoop of het abonnee beheer verzorgen, je zelf  eigenaar blijft van je abonneebestand en de advertentieportefeuille.
 • als wij een restyling van je titel verzorgen, jij het exclusieve gebruiksrecht krijgt op de het intellectuele eigendom van de vormgeving.
 • als wij content voor je organisatie maken (tekst, beeld, video enzovoort), jij het exclusieve gebruiksrecht krijgt op het intellectuele eigendom van de content, echter alleen voor gebruik binnen je eigen medium.

Uitzonderingen op het voorgaande zijn mogelijk en worden altijd vastgelegd in de overeenkomst.

Management van je mediaproject

Publishing manager

Elke mediaproject heeft een vaste publishing manager, die je optimaal ontzorgt en de kwaliteit en voortgang van je mediaproject bewaakt. Je hebt daarmee één aanspreekpunt voor al je vragen. Hij/zij coördineert alle acties en werkzaamheden rondom je mediaproject en geeft sturing aan:

 • het publishing team van Performis
 • freelance-fotografen, -illustratoren en -redacteuren
 • externe leveranciers, zoals drukkers en distributeurs.

Publishing team

Vanuit onze organisatie zijn meerdere medewerkers betrokken bij je mediaproject. Zij hebben waar nodig rechtstreeks contact met medewerkers in je organisatie. Afhankelijk van de afspraken die we in de overeenkomst met je hebben gemaakt, bestaat een publishing team uit een:

 • publishing manager (eindverantwoordelijk)                                               
 • medewerker productie & traffic                             
 • medewerker digitaal
 • vormgever
 • eindredacteur
 • accountmanager advertentieverkoop                 
 • medewerker projectadministratie.

Rapportage

De publishing manager verzorgt twee keer per jaar een financiële rapportage van je mediaproject, met een gespecificeerd overzicht van alle gerealiseerde omzetten, kosten en marges, en een inhoudelijke toelichting.

De rapportages zijn het uitgangspunt voor het halfjaargesprek (digitaal) en jaargesprek (digitaal of live) waarin de publishing manager de projectvoortgang met je bespreekt.

Wil je de samenwerking beëindigen?

Wij geloven dat een samenwerking continuïteit heeft als wij je steeds opnieuw de juiste toegevoegde waarde bieden, voor de juiste prijs. Als je om welke reden dan ook de overeenkomst met ons wilt beëindigen, dan is dat altijd mogelijk. We werken mee aan een goede overdracht en zorgen gezamenlijk dat alle aspecten van de overeenkomst goed worden afgehandeld.