Ga door naar hoofdcontent
InformatieUitgeven

Uitgeven

Performis is de ideale partner voor het uitgeven van je magazine. Wij hebben alle disciplines in huis om je magazine succesvol te realiseren, digitaliseren en exploiteren.

Wij werken met je samen op basis van partnership. Jij brengt je expertise in en wij de onze.

Afhankelijk van je behoefte, ondersteunen wij je op onderdelen van het uitgeeftraject of geven we je magazine full-service uit.

Samen met jullie professionals ontwikkelen we een toekomstbestendig magazine met een actuele formule; een optimale combinatie van print en digitaal en betere financiële prestaties.

Samenwerken met Performis betekent:

 • Je blijft zelf de eigenaar en de uitgever van je titel.
 • Wij verrichten voor je organisatie de uitgeefactiviteiten zoals beschreven in de overeenkomst.
 • Als wij voor de advertentieverkoop of abonneebeheer verzorgen, blijf je zelf de eigenaar van je abonneebestand en de advertentie-portefeuille.
 • Als wij een restyling van je titel verzorgen, dan krijg je het exclusieve gebruiksrecht op de het intellectuele eigendom van de vormgeving.
 • Als wij content voor je organisatie maken (tekst, beeld, video enz.) dan krijg je het exclusieve gebruiksrecht op het intellectuele eigendom van de content, echter alleen voor gebruik in je eigen medium.

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn mogelijk en worden altijd vastgelegd in de overeenkomst.

Management van je mediaproject

Publishingmanager

Elke mediaproject heeft een vaste publishingmanager die je optimaal ontzorgt en de kwaliteit en voortgang van je mediaproject bewaakt. Eén aanspreekpunt voor al je vragen.

Hij/zij coördineert alle acties en werkzaamheden rondom je mediaproject en geeft sturing aan:

 • Publishingteam Performis
 • Freelance fotografen, illustratoren en redacteuren
 • Externe leveranciers zoals drukkers en distributeurs

Publishingteam

Binnen onze organisatie zijn meerdere medewerkers betrokken bij je mediaproject.  Zij hebben daar waar nodig rechtstreeks contact met medewerkers in je organisatie. Afhankelijk van de afspraken die we in de overeenkomst met je hebben gemaakt, bestaat een publishingteam uit:

 • Publishingmanager (eindverantwoordelijk)                                               
 • Medewerker productie & traffic                             
 • Medewerker digitaal
 • Vormgever
 • Eindredacteur
 • Accountmanager advertentieverkoop                 
 • Medewerker projectadministratie

Rapportage

De publishingmanager verzorgt twee keer per jaar een financiële rapportage van je mediaproject met een gespecificeerd overzicht van alle gerealiseerde omzetten, kosten en marges en een inhoudelijke toelichting.

De rapportages zijn het uitgangspunt voor het halfjaargesprek (digitaal) en jaargesprek (digitaal of live) waarin de publishingmanager de projectvoortgang met je bespreekt.

Je wilt de samenwerking beëindigen?

Wij geloven dat een samenwerking continuïteit heeft als wij je steeds opnieuw de juiste toegevoegde waarde bieden voor de juiste prijs. Als je om welke reden dan ook de overeenkomst met ons wilt beëindigen, dan is dat altijd mogelijk en zonder gedoe. We zorgen dan samen dat alle aspecten van de overeenkomsten goed worden afgewerkt en werken mee aan een goede overdracht.