Ga door naar hoofdcontent
InformatieUitgeven

Uitgeven

Performis is de ideale partner voor het uitgeven van uw magazine. Wij hebben alle disciplines in huis om uw magazine succesvol te realiseren, digitaliseren en exploiteren.

Wij werken met u samen op basis van partnership. U brengt uw expertise in en wij de onze.

Afhankelijk van uw behoefte ondersteunen wij u op onderdelen van het uitgeeftraject of geven we uw magazine fullservice uit.

Samen met uw professionals ontwikkelen we een toekomstbestendig magazine met een actuele formule; een optimale combinatie van print en digitaal en betere financiële prestaties.

Samenwerken met Performis betekent:

 • U blijft zelf de eigenaar en de uitgever van uw titel.
 • Wij verrichten voor u de uitgeef-activiteiten zoals beschreven in de overeenkomst.
 • Als wij voor u advertentieverkoop of abonneebeheer verzorgen blijft u zelf de eigenaar van uw abonneebestand en de advertentie-portefeuille.
 • Als wij voor u een restyling verzorgen dan krijgt  u het exclusieve gebruiksrecht op de het intellectuele eigendom van de vormgeving.
 • Als wij content voor u maken (tekst, beeld, video enz.) dan krijgt u het exclusieve gebruiksrecht op het intellectuele eigendom van de content echter alleen voor gebruik in uw eigen medium.

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn mogelijk en worden altijd vast gelegd in de overeenkomst.

Management van uw mediaproject

Publishingmanager

Elke mediaproject heeft een vaste publishingmanager die u optimaal ontzorgt en de kwaliteit en voortgang van uw mediaproject bewaakt. Eén aanspreekpunt voor al uw vragen.

Hij/zij coördineert alle acties en werkzaamheden rondom uw mediaproject en geeft sturing aan:

 • Publishingteam Performis
 • Freelance fotografen, illustratoren en redacteuren
 • Externe leveranciers zoals drukkers en distributeurs.

Publishingteam

Binnen onze organisatie zijn meerdere medewerkers betrokken bij uw mediaproject.  Zij hebben daar waar nodig rechtstreeks contact met medewerkers in uw organisatie. Afhankelijk van de afspraken die we in de overeenkomst met u hebben gemaakt bestaat een publishingteam uit:

 • Publishingmanager (eindverantwoordelijk)                                               
 • Medewerker productie & traffic                             
 • Medewerker digitaal
 • Vormgever
 • Eindredacteur
 • Accountmanager advertentieverkoop                 
 • Medewerker projectadministratie                         

Rapportage

De publishingmanager verzorgt twee keer per jaar een financiële rapportage van uw mediaproject met een gespecificeerd overzicht van alle gerealiseerde omzetten, kosten en marges en een inhoudelijke toelichting.

De rapportages zijn het uitgangspunt voor het halfjaargesprek (digitaal) en jaargesprek (digitaal of live) waarin de publishingmanager de projectvoortgang met u bespreekt.

U wilt de samenwerking met ons beëindigen?

Wij geloven er in dat een samenwerking continuïteit heeft als wij u steeds opnieuw de juiste toegevoegde waarde bieden voor de juiste prijs. Als u om welke reden dan ook de overeenkomst met ons wilt beëindigen dan is dat altijd mogelijk en zonder gedoe. We zorgen dan samen met u dat alle aspecten van de overeenkomsten goed worden afgewerkt en werken mee aan een goede overdracht.