Ga door naar hoofdcontent

Privacyverklaring Performis B.V.

Performis B.V. is uitgever van vakmedia en ledenmedia in print en digitaal. Vaak gebeurt dit in opdracht van of in samenwerking met ledenorganisaties zoals beroeps- en brancheorganisaties en patiëntenverenigingen.

Hierbij verwerken wij privacygevoelige persoonsgegevens. In sommige gevallen werken bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is, ons stelt. Dit betekent onder meer:

 • Dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken op het moment dat u deze persoonsgegevens aan ons beschikbaar stelt.
 • Dat wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer persoonsgegevens opvragen  dan noodzakelijk doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens opvragen.
 • Dat wij u altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Dat wij, wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Dat wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken (zoals drukkers of postbedrijven);
 • Dat wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze producten, diensten en digitale platform zoals websites, apps en digitale nieuwsbrieven laat u mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt

Persoonsgegevens klanten, lezers en digitale bezoekers

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • bedrijfsgegevens
 • persoonsnaam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • leeftijd
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • lidnummer
 • opleidingsniveau
 • inloggegevens
 • gegevens over uw gebruik van diensten en producten
 • informatie die u zelf invult in een open velden
 • interesses
 • profielnaam
 • IP-adres
 • Gegevens verkregen via cookies
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites

Persoonsgegevens sollicitanten

Als u solliciteert bij ons bedrijf verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Motivatiebrief of e-mail
 • CV
 • Alle aanvullende documentatie die u mee stuurt met uw sollicitatie.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u een offerte te kunnen aanbieden
 • om u een overeenkomst aan te kunnen bieden en deze correct uit te voeren.
 • om in het kader van een overeenkomst een factuur te sturen.
 • om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze websites (zoals een abonnement op een magazine)
 • om u in staat te stellen gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze websites.
 • om uw order logistiek te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op/in de verschillende nieuwsbrieven, websites en apps.
 • om met u te communiceren door middel van digitale nieuwsbrieven.
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
 • om uw sollicitatie te verwerken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor de postbezorging van onze magazines en voor het drukken van de adresetiketten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, sluiten wij een overeenkomst met die partij waar in staat dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw surfgedrag op onze websites en apps) om u de beste online ervaring te bieden.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Vanaf de datum waarop uw laatste overeenkomst met ons afloopt bewaren wij uw gegevens nog maximaal drie jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites of apps zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar u ze voor heeft afgegeven.

Het is  aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u een account hebt kun u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Performis B.V. op telefoon 073 6895889 of via info@performis.nl.

Identificatie

Inzage verkrijgen in uw gegevens werkt als volgt:

Om misbruik te voorkomen vragen wij u inzage in uw persoonsgegevens schriftelijk aan te vragen en u daarbij adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op het kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018

Download als PDF